Psykolog Kristina

LIGE NU LUKKET FOR OPSTART AF NYE KLIENTER

Jeg er 45 år og oprindeligt født i Sverige, men har boet i Danmark i mere end 15 år. Jeg er uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet i 2004 og er autoriseret psykolog i både Danmark og Sverige.  Efterfølgende har jeg videreuddannet mig til specialpsykolog i psykiatri og specialist i psykoterapi. Derfor  har jeg gedigen viden og erfaring med behandling af psykiatriske og psykologiske problemstillinger.

Som psykolog kan man anskue problem, symptom, udvikling, ressourcer og mål fra mange forskellige vinkler, perspektiver eller så kaldte teoretiske referencerammer.

For mig handler det om, hvad der passer bedst til hvem, med det mener jeg hvilken teori og metode giver mest mening for både dig og mig i forhold til det problem/mål, du kommer med, og som vi skal samarbejde omkring. Jeg har erfaring og uddannelse i at arbejde både psykodynamisk, eksistentielt og kognitivt med både længerevarende forløb og korttidsterapi.

For dig skal det føles trygt og meningsfyldt at arbejde på den måde, vi vælger. For mig skal vores valg være foreneligt med mine kompetencer, kvalifikationer og befintlig evidens forskning.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og mit arbejde er derfor underlagt de nordiske etikregler

Psykoterapi

Psykoterapi er en behandlingsmetode, hvor det vigtigste redskab er samtalen, men nogen gange inddrager man forskellige konkrete redskaber eller opgaver såsom skemaregistrering eller målrettede øvelser. Alt er afhængig af det mål, som er sat for terapien. Terapi kan være kortsigtet og målrettet mod et enkelt problem eller symptom, eller den kan være længerevarende og behandle en mere uspecifik eller omfattende problematik. Jeg er både kognitivt og psykodynamisk uddannet og tilbyder behandling af flere forskellig artede problematikker så som eksempelvis: 

 • Depression
 • Tvangstanker og tvangshandlinger
 • Angst
 • Stress
 • Selvskadende adfærd
 • Spiseforstyrrelsesmønstre
 • Lavt selvværd
 • Parforholdsproblem
 • Studieproblem
 • Sorg og Krise
 • Temperamentsproblem
 •  Identitetsusikkerhed
 • Ønske om selvudvikling
 • Støttende samtaler i en svær periode

Psykologisk og psykiatrisk udredning

Jeg udarbejder psykologiske/psykiatriske undersøgelser, som planlægges ud fra opgave og problemstilling.

En udredning kan handle om :

 • Kortlægning af intellektuelle, kognitive, eksekutive og socialkognitive ressourcer og  sårbarheder, med henblik på fremtidig uddannelse, arbejde og behov af støtteforanstaltninger
 • Bekræfte eller afkræfte psykiatrisk diagnose
 • Kortlægning af personlige ressourcer og sårbarheder
 • Forslag til eventuel behandling eller videre henvisning

En udredning indeholder som regel følgende:

 • Fast tidsplan, fra start til færdig rapport
 • Samtale med henblik på at afklare formål med undersøgelse
 • Samtale med klienten og relevante pårørende/institution/forvaltning
 • Kognitiv/neuropsykologisk testning inklusiv brug af spørgeskemaer
 • Personlighedstestning inklusiv brug af spørgeskema
 • Udarbejdelse af rapport
 • Tilbagemelding på undersøgelsen

Der findes altid mulighed for individuel tilrettelæggelse.

Supervision, undervisning og foredrag

Supervision

Jeg har erfaring med supervision af både psykoterapi og psykologisk testning og udredning såvel som  supervision af miljøterapeutisk arbejde. Det betyder at jeg, har arbejdet med supervision af flere forskellige faggrupper såsom psykologer,  læger, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. Endvidere har jeg også erfaring med sparring med andre faggrupper så som diætsister og fysioterapeuter.

Et supervisionsforløb oprettes på samme måde som et terapi forløb med tydelig afklaring af mål, metode og omfang.

Undervisning og foredrag

Jeg har erfaring med undervisning af psykologer, andre faggrupper og pårørende. I den forbindelse har jeg blandt andet undervist på Uddannelsen for yngre læger, Psykiatri Fonden og forskellige psykiatriske afdelinger.

Tidligere foredrag har omhandlet:

 • Selvskadning
 • ADHD
 • Autisme
 • Spiseforstyrrelser
 • Kriser
 • Introduktion til BRIEF
 • Introduktion til TOVA
 • Hvad er Psykiatri
 • Adfærdsforstyrrelser hos børn og personlighedsforstyrrelser hos unge
 • Den gode samtale
 • Personlighedsforstyrrelser

Pris og afbud

Behandling

 • Psykoterapi og rådgivning 1000 kr. i timen
 • Selvudvikling (aftalt længerevarende forløb) og studerende 700 kr. i timen
 • Supervision 1.500 kr. i timen
 • Undervisning/foredrag 2.000 kr. i timen

Udredning

 • En lille udredning med ca. 3-4 konfrontations timer og  4-5 timer bearbejdning  i alt 10.000 kr.
 • En stor udredning med ca. 5-7 konfrontations timer og 5-6 timer bearbejdning  i alt 15.000 kr.

I forbindelse med udredning er det altid muligt at tilrettelægge en individuel pakke og pris.

For at booke en tid kan du ringe eller skrive til mig

Afbud og betaling

Afbud skal ske senest 24 timer inden aftalt tid. Ved udeblivelse eller for sent afbud forbeholdes retten til at opkræve fuldt honorar for den aftalte konsultation. Afbud kan gives ved enten at ringe eller sende en sms.

Ved behandling sker kontant betaling efter endt time, eller ved at jeg sender en faktura per mail. Ved udredning sker kontant betaling ved tilbagemeldingen, hvor du også modtager den skriftlige rapport, eller ved at jeg sender en faktura per mail.